جوانان

نشست بررسی گزارش سالیانه استعدادیابی مناطق 9 گانه

در این جلسه فریدون معینی رئیس کمیته جوانان روند شناسایی بازیکنان مستعد با استفاده از آخرین الگوهای روز جهان در کشورهای صاحب فوتبال و فرآیند انتخاب بازیکنان در سطح پایه را تشریح کرد.
همچنین در ادامه نماینده هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی گزارش عملکرد سال اخیر را در پیرامون اردوهای برگزار شده در این استان تشریح کرد.صادق پورحسین مربی ملی منطقه یک شرقی در این خصوص گفت:۴۵ بازیکن نخبه در این استان شناسایی شده اند که در یکسال گذشته آخرین آموزش های فوتبالی و اخلاقی را فرا دیده اند و این منطقه آماده است تا سال آینده نیز همین فرآیند را زیر نظر هیات فوتبال استان ادامه دهد .
گفتنی است در خلال برگزاری تورنمنت استعدادیابی نوجوانان، هیات های مناطق ۹ گانه گزارش یک ساله فعالیت های خود در فرآیند استعداد یابی را ارائه خواهند کرد.