اجرائی کشوری

نشست آکادمی های باشگاههای لیگ برتری شنبه هفته آینده برگزار می شود

دکتر علیزاده رئیس آکادمی ملی فوتبال از برگزاری نشست آکادمی های فوتبال پایه باشگاههای لیگ برتر در هتل اکادمی ملی فوتبال و در روز شنبه 16 مردادماه خبر داد… بعد ازظهر شنبه هفته آینده 16 مردادماه در هتل آکادمی ملی فوتبال ، قرار است مسئولان آکادمی ملی فوتبال نشستی را با مسئولان آکادمی های تیم های لیگ برتری برگزار کنند تا در این نشست ، باشگاههای لیگ برتری برای راه اندازی اکادمی ها و مدارس فوتبال پایه ملزم شوند.

نشست مذکور بعدازظهر روز شنبه هفته آینده در هتل آکادمی ملی فوتبال و با حضور دکتر علیزاده و مدیران آکادمی های فوتبال باشگاههای لیگ برتری برگزار می شود.

دیروز زمان برگزاری این نشست چهارشنبه( فردا) اعلام شده بود که بدینوسیله با اعلام برگزاری این نشست در روز شنبه 16 مرداد این خبر اصلاح می شود.