روابط عمومی

نخستین همایش دبیران هیات های فوتبال برگزار شد

به روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی و به نقل از گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال، نخستین همایش دبیران هیات های فوتبال با حضور دبیر هیأت های فوتبال استان های کشور روز چهارشنبه هتل آکادفی فوتبال برگزار شد. دکتر آرش جابری، دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی نیز یکی از حاضرین در این همایش بود.

محمدرضا ساكت،دبير كل فدراسيون فوتبال در این همایش خطاب به دبيران هيات هاي فوتبال استانهاي سراسر كشور گفت:

ا”ولين همايش دبيران هياتهاي فوتبال را در ٦ماهه دوم در حالي برگزار مي كنيم كه معتقديم هياتها با برنامه ريزي و هدف گذاري در مسير رشد و توسعه فوتبال گام بر مي دارند و در بخش اجرا،اداره،پاسخگويي و نظارت،پيگيري و اقدام هياتهاي فوتبال بازوي اجرايي ما در استانها محسوب مي شوند.”

وي ادامه داد:

“صميمانه از تلاشها و پشتكاراتان در زمينه توسعه و رشد فوتبال قدرداني مي كنم.اكنون كه در جمع شما هستم از تلاش هيات فوتبال استان خوزستان و موكب شهداي ورزشكار به دليل همراهي و حضور در كرمانشاه تقدير مي كنم.”

دبير كل فدراسيون فوتبال بيان كرد:

“از ديگر اهداف ما گسترش اين رشته،ايجاد انگيزه،جذب مردم،بالا بردن سطح نظارت،توسعه و كشف استعدادها در فوتبال،بحث سلامت بازيكنان،ارتقاي ارزشهاي انساني،فرهنگي،آموزشي،احترام به قوانين بين المللي فوتبال،تدوين آيين نامه ها به منظور كمك به برگزاري مسابقات،انجام مسابقات در رده هاي مختلف سني با تقويم هيات ها با فدراسيون،اجراي مقررات و آيين نامه هاي ابلاغ شده از طرف مجمع فدراسيون و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي است.”

ساكت در پايان گفت:

“رمز اصلي موفقيت جلب اعتماد است و با پشتكار ،برنامه ريزي و هدف گذاري ميتوانيم در هر زمينه اي موفق باشيم.هيات هاي فوتبال فدراسيون محلي هستند كه مسئوليت و ماموريت هاي منطقه اي را در قالبي كه مطرح شد، انجام مي دهند.”