اجرائی کشوری

نحوه صعود و سقوط تیم ها در مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم فوتبال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نحوه صعود و سقوط تیم ها در مسابقات مرحله اول لیگ دسته سوم فوتبال کشور در فصل مسابقاتی 1400-1399 از تاریخ 99/10/16 به شرح ذیل می باشد:

1- در پایان مسابقات مرحله اول، دو تیم اول و دوم جداول رده بندی نهایی گروه های پنجگانه(جمعاً 10 تیم) جواز حضور در مرحله دوم مسابقات را کسب می کنند.

2- در پایان مسابقات مرحله اول، تیم های سوم و چهارم گروه های پنجگانه(جمعاً 10 تیم) جواز حضور در مرحله اول لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در فصل آینده را کسب خواهند کرد.

3- در پایان مسابقات مرحله اول، تیم های پنجم الی سیزدهم بطور مستقیم به مسابقات لیگ استان خود در فصل آتی سقوط می نمایند.

شایان ذکر است مرحله دوم مسابقات نیز از فروردین ماه سال آتی با حضور 10 تیم صعود کننده از مرحله اول بعلاوه تیم های باقیمانده از مسابقات مرحله دوم فصل قبل بعلاوه تیم های سقوط کننده از لیگ دسته دوم فصل قبل ( جمعاً 30 تیم ) در سه گروه 10 تیمی و بصورت رفت و برگشت برگزار می گردد.