انضباطی

نتیجه ۲۲ نمونه دوپینگ منفی اعلام شد

نتیجه ۲۲ نمونه کنترل دوپینگ فوتبال از سوی آزمایشگاه کلن آلمان، منفی اعلام شد… کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در آخرین گزارش دریافتی از آزمایشگاه کلن آلمان، در خصوص نتایج ۲۲ نمونه از نمونه های ارسالی که مربوط به هفته های اول تا چهارم لیگ برتر است خبر از منفی بودن نتیجه این آزمایشات داد.

البته لازم به ذکر است نتایج این آزمایشات پس از رمزگشایی حداکثر تا پایان هفته آینده به باشگاههای ذینفع اعلام خواهد شد.