فوتسال

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور – پنجشنبه 6 آبان :

یاسین پیشرو قم 2 – 5 مس سونگون ورزقان

 دبیری تبریز 6 – 4 لبنیات ارژن شیراز

 آذرخش بندرعباس 2 – 7 تاسیسات دریایی تهران

 طرح و توسعه قزوین 3 – 5 شهروند ساری

 دانشگاه آزاد تهران 2 – 4 حفاری اهواز

 شهرداری ساوه 1 – 1 مقاومت البرز

 فرش آرا مشهد 1 – 3 گیتی پسند اصفهان