فوتسال

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور

هفته هفتم لیگ برتر فوتسال کشور – پنجشنبه ۶ آبان :

یاسین پیشرو قم ۲ – ۵ مس سونگون ورزقان

 دبیری تبریز ۶ – ۴ لبنیات ارژن شیراز

 آذرخش بندرعباس ۲ – ۷ تاسیسات دریایی تهران

 طرح و توسعه قزوین ۳ – ۵ شهروند ساری

 دانشگاه آزاد تهران ۲ – ۴ حفاری اهواز

 شهرداری ساوه ۱ – ۱ مقاومت البرز

 فرش آرا مشهد ۱ – ۳ گیتی پسند اصفهان