فوتسال

نتایج هفته دوم دوربرگشت مسابقات فوتسال لیگ برترجوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج هفته دوم دوربرگشت مسابقات فوتسال لیگ برترجوانان استان به شرح ذیل می باشد:
*شهدای گمنام تبریز۳آذربایجان اهر۰
*آذردومان آذرشهر۲آرمین چای فریبرز۳
*داتیس آذربایجان۵آبش احمد۱
*قاضی جهان۴نام آوران ۲
دوبازی هم بعلت بارندگی برف به وقت دیگری موکول گردید.