فوتسال

نتایج مسابقات نیمه نهایی فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج مسابقات نیمه نهایی فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*ورزش وجوانان۲نیروی انتظامی ۳
*آموزش وپرورش۲ علوم پزشکی ۴
تیمهای نیروی انتظامی…علوم پزشکی به فینال این دوره ازمسابقات راه پیدا کردند.

برنامه فینال ورده بندی مسابقات.
روزدوشنبه۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰/۳۰
ورزش وجوانان…آموزش وپرورش.رده بندی.

فینال.
ساعت ۱۱/۳۰
علوم پزشکی…نیروی اتتظامی.
سالن.پورشریفی.