جوانان

نتایج مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال(گرامیداشت شهدای مدافع حرم)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی نتایج مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳ سال(گرامیداشت شهدای مدافع حرم) به شرح ذیل می باشد:

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۹:۳۰- شهدای مایان ۰ نود ۳

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۱۰:۳۰- شفق ۱ سبزپوشان ۳

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۱۱:۳۰- دانشگاه ۰ تکنیک ۳

*روز پنج شنبه-مورخه ۹۷/۱۰/۶- ساعت ۱۲:۳۰- ستارگان ۰ تراکتورسازی ۰

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۹:۳۰- شاهد ۳ قائم نجفی ۰

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۱۰:۳۰- شبستر ۰ کاوه ۲

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۱۱:۳۰- شهید پناهی ۰ جهانبخش ۲

*روز جمعه-مورخه ۹۷/۱۰/۷- ساعت ۱۲:۳۰- دبیری ۱ کمال ۱