اجرائی کشوری

نتایج مسابقات لیگ یک امید و نوجوانان و جوانان کشور

 

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ یک امید و لیگ نوجوانان و جوانان فوتبال کشور به شرح ذیل می باشد:

لیگ یک امید: جمعه 94/9/18

*گسترش فولاد تبریز صفر- شهرداری تبریز صفر

جمعه 94/9/20

نوجوانان تراکتورسازی یک- ملوان انزلی صفر

جمعه 94/9/20 

نوجوانان گسترش فولاد تبریز 3- دخانیات گیلان 1

لیگ جوانان کشور: جمعه 94/9/20

جوانان تراکتورسازی 5- فجر سپاسی شیراز 1