فوتسال

نتایج مسابقات فوتسال لیگ شهرستانها

آقای پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان اعلام کرد… آقای پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان اعلام کرد؛نتایج بازیهای رفت مسابقات فوتسال چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ فوتسال شهرستانها بدین ترتیب می باشد:

•جهان نما ملکان8- تربیت بدنی سراب 4
•ممقان 10 – شهید خیری بستان آباد 3