فوتسال

نتایج مسابقات فوتسال لیگ شهرستانها هفته 8

آقای پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان اعلام کرد… آقای پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان اعلام کرد، نتایج مسابقات فوتسال لیگ شهرستانهااز هفته هشتم به شرح ذیل می باشد:

– آموزشگاه امین اهر 6 – تربیت بدنی سراب 9
– تله کابین کلیبر 6 – ممقان 3
– شرکت معدنی آهن آجین اهر 3 – شهید خیری بستان آباد 4
– جهان نمای ملکان 12 – سازمان میراث فرهنگی کلیبر 3