فوتسال

نتایج مسابقات فوتسال تبریزهفته 6 و لیگ شهرستانها هفته 7

آقای پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان اعلام کرد… آقای پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیات فوتبال استان اعلام کرد، نتایج مسابقات فوتسال تبریز از هفته ششم و لیگ شهرستانهااز هفته هفتم به شرح ذیل می باشد:

لیگ فوتسال تبریز:
رویال سفر 4 – ده نود 7
پیتزا 2000 (2) – کفش هدیه 2

لیگ فوتسال شهرستانها:

ممقان 2 – آذران فوم ایلخچی 2
آموزشگاه امین اهر 5 – تله کابین کلیبر 2
شهسوار مرند 5 – جهان نمای ملکان 6
سازمان میراث فرهنگی کلیبر 7 – شرکت آهن آجین اهر 6