هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

نتایج مسابقات فوتسال امید – جوانان جام رمضان یادواره شهداء مرصاد

نتایج مسابقات فوتسال امید جوانان  جام رمضان یادواره شهداء مرصاد

ردیف

تاریخ

                                        نام تیمها

رده

۱

۷/۵/۹۱

راهیان عاشورا ۴ – یگانه۲

جوانان

۲

۷/۵/۹۱

قزل بافت صفر – گهر باختر ۴

جوانان

۳

۷/۵/۹۱

لازانیا ۲ – طریق آذر ۱

امید

۴

۸/۵/۹۱

آ پادانا ۴ – راهیان عاشورا (۲) ۲

جوانان

۵

۸/۵/۹۱

صدر نشینان تبریز ۳- کجاباد ۱

جوانان

۶

۸/۵/۹۱

اینتر ۸ – تانیش صفر

امید

۷

۹/۵/۹۱

سازمان بازرگانی ۴  –آرمین ۲

جوانان

۸

۹/۵/۹۱

راهیان عاشورا(۳) صفر – طریق آذر ۶

جوانان

۹

۹/۵/۹۱

راهیان عاشورا ۸– آیلین گسترش ۱

امید

۱۰

۱۰/۵/۹۱

کارگران ۲ – چوب تهران ۳

جوانان

۱۱

۱۰/۵/۹۱

تردینه صفر  – سایپا صفر

امید

۱۲

۱۰/۵/۹۱

چوب نما ۷ – تانیش ۴

امید

۱۳

۱۱/۵/۹۱

راهیان عاشورا ۴  – گهر باختر صفر

جوانان

۱۴

۱۱/۵/۹۱

یگانه ۲ – قزل بافت ۲

جوانان

۱۵

۱۱/۵/۹۱

لازانیا ۵ – اینتر ۷

امید

۱۶

۱۲/۵/۹۱

صدر نشینان تبریز ۱– راهیان عاشورا (۲) ۳

جوانان

۱۷

۱۲/۵/۹۱

آپادانا ۱۱ – کجاباد صفر

جوانان

۱۸

۱۲/۵/۹۱

راهیان عاشورا ۴ – تردینه ۱

امید

۱۹

۱۳/۵/۹۱

راهیان عاشورا (۳) ۷ – آرمین ۱

جوانان

۲۰

۱۳/۵/۹۱

سازمان بازرگانی ۵ – طریق آذر ۲

جوانان

۲۱

۱۳/۵/۹۱

طریق آذر ۳ – اینتر ۲

امید

۲۲

۱۴/۵/۹۱

کارگران ۲ – آلومینیوم عزتی ۵

جوانان

۲۳

۱۴/۵/۹۱

سایپا ۲ – آیلین گسترش ۴

امید

۲۴

۱۴/۵/۹۱

چوب نما ۱ – لازانیا ۳

امید

۲۵

۱۵/۵/۹۱

راهیان عاشورا۳ – قزل بافت صفر

جوانان

۲۶

۱۵/۵/۹۱

گهر باختر ۵ –  یگانه ۲

جوانان

۲۷

۱۵/۵/۹۱

آپادانا۸ – صدر نشینان تبریز ۱

جوانان

۲۸

۱۶/۵/۹۱

کجاباد – راهیان عاشورا (۲( برگزار نشد

جوانان

۲۹

۱۶/۵/۹۱

طریق آذر ۲ – چوب نما ۱ 

امید

۳۰

۱۶/۵/۹۱

لازانیا ۸ – تانیش ۲ 

امید