اجرائی کشوری

نتایج مسابقات فوتبال لیگ ۳ مناطق و لیگ دسته دو کشور

علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات فوتبال کشوری اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ سه مناطق کشور از هفته پنجم و نتایج مسابقات لیگ دسته دو کشور از هفته ششم به شرح ذیل می باشد:

 

*شهرداری بناب ۹- پرسپولیس دره شهر ایلام ۱

 

*ملی پوشان تبریز صفر- شهرداری بندرعباس ۱