اجرائی کشوری

نتایج مسابقات فوتبال لیگ 3 مناطق

 

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ 3 مناطق از هفته سوم که در بناب برگزار گردید بدین ترتیب می باشد:

شهرداری بناب 1- آبی پوشان گیلانغرب صفر