اجرائی کشوری

نتایج مسابقات فوتبال لیگ ۳ مناطق

 

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ ۳ مناطق از هفته سوم که در بناب برگزار گردید بدین ترتیب می باشد:

شهرداری بناب ۱- آبی پوشان گیلانغرب صفر