اجرائی کشوری

نتایج لیگ برتر و دسته یک و سه کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد… جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛نتایج مسابقات لیگ برتر فوتبال و فوتسال و لیگ دسته یک و دسته سه و همچنین لیگ برتر جوانان و نوجوانان به شرح ذیل می باشد:
جمعه – 25/9/90
لیگ برتر فوتبال
*ملوان انزلی صفر – تراکتور سازی تبریز صفر

لیگ برتر فوتسال
*دبیری تبریز4 – راه ساری 2
* حفاری ملی اهواز 2 – گسترش فولاد تبریز 3

لیگ دسته یک فوتبال
*ماشین سازی تبریز 1- برق شیراز 1
* پیام مخابرات 1 – گسترش فولاد تبریز 1

لیگ برتر نوجوانان
* نوجوانان میانه 2 – تراکتورسازی تبریز 3

لیگ برتر جوانان
* جوانان تراکتورسازی 3 – ملوان بندر انزلی صفر
* جوانان گسترش فولاد تبریز 2 – جوانان فولاد خوزستان 1

لیگ دسته سه
* مس سونگون ورزقان 5 – کیوان مرغ مهاباد 2