اجرائی کشوری

نتایج لیگ برتر جوانان و لیگ دو

علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد: نتایج نتایج لیگ برتر جوانان و لیگ دوبه شرح ذیل می باشد:

نتایج لیگ برتر جوانان:

صنعت نفت آبادان1- تراکتورسازی تبریز صفر

 لیگ دو فوتبال:(از سری بازیهای عقب افتاده)

بندر بنه گز بوشهر2- شهرداری تبریز1