اجرائی کشوری

نتایج لیگ برتر امید

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد… جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ نتایج مسابقات لیگ برتر امید کشور که روز شنبه مورخ 26/9/90 برگزار گردید بشرح ذیل می باشد:

*امید گسترش فولاد 1 – امید فولاد خوزستان 1
* امید شهرداری تبریزی 2 – امید نفت آبادان 2
* امید ماشین سازی صفر – امید برق شیراز صفر