بانوان روابط عمومی فوتسال

نتایج روز پنجم مسابقات فوتسال بسیج خواهران سپاه ناحیه غدیر تبریز

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، مسابقات فوتسال بسیج خواهران سپاه ناحیه غدیر تبریز از روز شنبه ۹۶/۱۱/۷ آغاز و تا روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱ در سالن ۹ دی تبریز ادامه داشت.

نتایج به دست آمده در روز پنجم به شرح زیر می باشد:

بازی اول: حضرت سمیه ۳ ۰-حضرت مریم
بازی دوم:حضرت معصومه ۳-۰ کادر رسمی
بازی سوم:حضرت رقیه ۱-۰ نرجس خاتون
بازی چهارم:حضرت زینب ۳ ۰ -حضرت مائده