فوتسال

نتایج روز ششم و هفتم مسابقات لیگ برتر فوتسال جوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روز ششم و هفتم مسابقات لیگ برترفوتسال جوانان کشور از گروه یک به شرح ذیل می باشد:

روز ششم:

⚽فراز شاهین اصفهان3- استعدادهای درخشان مشهد1
⚽مرواریدانصارگهرو6- آیندگان هرمزگان0
⚽شهدای گمنام تبریز0-پیام قزوین0

روز هفتم وپایانی :
⚽پیام قزوین3-مرواریدانصارگهرو0
⚽فرا شاهین اصفهان0-آیندگان هرمزگان2
⚽شهدای گمنام تبریز1-شهرداری ساوه0

⚽⚽⚽
ازاین گروه تیم شهرداری ساوه با 15 امتیاز و تیم پیام قزوین با 11 امتیاز به مرحله نیمه نهایی صعودکردند.
وتیم شهدای گمنام تبریزبا 9 امتیازدرمقام سوم گروه قرارگرفت وحفظ سهمیه درلیگ برترجوانان نمودند.