فوتسال

نتایج روزچهارم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج روزچهارم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*امیدمشاوربیله سوار۵ -شهرداری خدابنده ۱
*عقاب تبریز۳ -شاهین دره شهر۱
*دانشگاه آزادبوکان ۴ -چاپ معلم سنندج ۴
نماینده فدراسیون.دکترمهدی مرشدی