فوتسال

نتایج روزچهارم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج روزچهارم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*امیدمشاوربیله سوار5 -شهرداری خدابنده 1
*عقاب تبریز3 -شاهین دره شهر1
*دانشگاه آزادبوکان 4 -چاپ معلم سنندج 4
نماینده فدراسیون.دکترمهدی مرشدی