فوتسال

نتایج روزپنجم وششم مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزپنجم وششم مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*اداره کار۷دانشگاه هنر ۰
*آموزش وپرورش۶بانک سپه۰
*اداره ورزش وجوانان ۴نوسازی مدارس ۰
*دانشگاه فنی حرفه ایی ۱ آب وفاضلاب ۸
*سازمان همیاری شهرداری ۳میراث فرهنگی۰
*دانشگاه علوم پزشکی ۴ امورمالیاتی ۰
*اداره اطلاعات ۳ گمرک استان ۰