فوتسال

نتایج روزپنجم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزپنجم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*چاپ معلم سنندج ۸ -شاهین دره شهر ۰
*عقاب تبریز۴ -شهرداری خدابنده ۴
*بیمه البرزمرند ۴ -دانشگاه آزادبوکان ۸
نماینده فدراسیون.: دکترمهدی مرشدی