فوتسال

نتایج روزپنجم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزپنجم مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*چاپ معلم سنندج 8 -شاهین دره شهر 0
*عقاب تبریز4 -شهرداری خدابنده 4
*بیمه البرزمرند 4 -دانشگاه آزادبوکان 8
نماینده فدراسیون.: دکترمهدی مرشدی