فوتسال

نتایج روزپایانی مسابقات فوتسال امیدمناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزپایانی مسابقات فوتسال امیدمناطق کشور به شرح ذیل می باشد:

*آپاداناتبریز۴-شهدای زینبیه قزوین۲
*کشاورزتبریز۳-پیمان شاهرود۳
ازاین گروه تیم فوتسال.آپاداناتبریزبا ۹امتیازبه قهرمان این گروه.وتیم پیمان شاهرودبا۴امتیازبه عنوان تیم دوم مسابقات به دوربعدصعودنمودند.