فوتسال

نتایج روزپایانی مسابقات فوتسال امیدمناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزپایانی مسابقات فوتسال امیدمناطق کشور به شرح ذیل می باشد:

*آپاداناتبریز4-شهدای زینبیه قزوین2
*کشاورزتبریز3-پیمان شاهرود3
ازاین گروه تیم فوتسال.آپاداناتبریزبا 9امتیازبه قهرمان این گروه.وتیم پیمان شاهرودبا4امتیازبه عنوان تیم دوم مسابقات به دوربعدصعودنمودند.