فوتسال

نتایج روزپایانی مسابقات دورنهایی فوتسال دسته یک امیدکشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزپایانی مسابقات دورنهایی فوتسال دسته یک امیدکشور به شرح ذیل میب اشد:

*مس سونگون ورزقان 8-هیات فوتبال شهرستان آران بیدگل4

*کاوش کرمان8-استرآبادگرگان 2