فوتسال

نتایج روزسوم مسابقات فوتسال دسته یک کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزسوم مسابقات فوتسال دسته یک کشور(گروه یک) به شرح ذیل می باشد:
*ملی پوشان مشهد6-رسالت اردکان یزد2
*شهدای گمنام تبریز3-صدراشیراز1