فوتسال

نتایج روزسوم مسابفات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزسوم مسابفات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*عقاب تبریز۲ -امیدمشاوربیله سوار ۲
*دانشگاه آزادمکریان بوکان ۵ -شاهین دره شهر۲
*بیمه البرزمرند۴ -شهرداری خدابنده ۸

نماینده فدارسیون دکترمهدی مرشدی.