فوتسال

نتایج روزسوم مسابفات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزسوم مسابفات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*عقاب تبریز2 -امیدمشاوربیله سوار 2
*دانشگاه آزادمکریان بوکان 5 -شاهین دره شهر2
*بیمه البرزمرند4 -شهرداری خدابنده 8

نماینده فدارسیون دکترمهدی مرشدی.