فوتسال

نتایج روزدوم مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزدوم مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*آموزش وپرورش۹ -دانشگاه هنر۱
*بانک سپه ۰ -امورمالیاتی ۰
*نیروی انتظامی۸ -دانشگاه فرهنگیان ۳
*اداره ورزش وجوانان۳ -دادگستری۲