فوتسال

نتایج روزدوم مسابقات فوتسال بزرگسالان مناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزدوم مسابقات فوتسال بزرگسالان مناطق کشور به شرح ذیل می باشد:

*عقاب تبریز 5 -دانشگاه آزادبوکان 2
*شهرداری خدابنده 4 -معلم سنندج 7
*بیمه البرزمرند 0 -امیدمشاوربیله سوار 4