فوتسال

نتایج روزدوم مسابقات فوتسال بزرگسالان مناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزدوم مسابقات فوتسال بزرگسالان مناطق کشور به شرح ذیل می باشد:

*عقاب تبریز ۵ -دانشگاه آزادبوکان ۲
*شهرداری خدابنده ۴ -معلم سنندج ۷
*بیمه البرزمرند ۰ -امیدمشاوربیله سوار ۴