فوتسال

نتایج روزاول مسابقات مناطق فوتسال جوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات مناطق فوتسال جوانان کشور(گروه.یک) به شرح زیر می باشد:

*اروم آلیاژارومیه3-علم وادب زنجان1
*داتیس آذربایجان1-شایگان آرمین آذربایجان3