فوتسال

نتایج روزاول مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*نیروی انتظامی۸ -پتروشیمی ۰
*استانداری۵ -دانشگاه فرهنگیان ۲
*آموزش وپرورش۶ -امورمالیاتی۴
*بانک سپه ۷-دانشگاه هنر۱