فوتسال

نتایج روزاول مسابقات فوتسال نوجوانان مناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات فوتسال نوجوانان منطق کشورازگروه یک به شرح ذیل می باشد:
*سردارماکو۳ – هیات فوتبال ارومیه ۱
*اهرجوان ارسباران ۳ – نام آوران تبریز۵

تیمهای حاضراین گروه:
۱-اهرجوان ارسباران
۲-سردارماکو
۳-هیات فوتبال ارومیه
۴-تام آوران تبریز
۵-باتیس البرزقزوین