فوتسال

نتایج روزاول مسابقات فوتسال نوجوانان مناطق کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات فوتسال نوجوانان منطق کشورازگروه یک به شرح ذیل می باشد:
*سردارماکو3 – هیات فوتبال ارومیه 1
*اهرجوان ارسباران 3 – نام آوران تبریز5

تیمهای حاضراین گروه:
1-اهرجوان ارسباران
2-سردارماکو
3-هیات فوتبال ارومیه
4-تام آوران تبریز
5-باتیس البرزقزوین