فوتسال

نتایج روزاول مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*ماهان خدابنده ۵-شاهین دره شهر۲
*امیدمشاوربیله سوار ۱-چاپ معلم سنندج ۱
*عقاب تبربز ۵-بیمه البرزمرند ۰