فوتسال

نتایج روزاول مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*ماهان خدابنده 5-شاهین دره شهر2
*امیدمشاوربیله سوار 1-چاپ معلم سنندج 1
*عقاب تبربز 5-بیمه البرزمرند 0