فوتسال

نتایج روزاول مرحله یک هشتم حذفی مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج روزاول مرحله یک هشتم حذفی مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*سازمان همیاری شهرداری ۸آب وفاضلاب۲
*داتشگاه فرهنگیان ۲نیروی انتظامی ۴
*آموزش وپرورش ۸استانداری۳
*دادگستری۴اداره ورزش وجوانان۲