فوتسال

نتایج روزاول ازمرحله دوم مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج روزاول ازمرحله دوم مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*بانک سپه ۲-علوم پزشکی ۵
*آموزش وپرورش۶-اداره ورزش وجوانان ۱