فوتسال

نتایج دیدارهای تیم امید دبیری

این تیم که در لیگ یک امیدهای کشور قرار دارد در شهرستان ساری به این نتایج دست یافت… دبیری تبریز ۲ – شهرداری رشت ۵ ۱۲/۱۲/۸۸
دبیری تبریز ۴ – راه ساری ۳ ۱۷/۱۲/۸۸
دبیری تبریز ۳ – علم و ادب مشهد ۵ ۱۸/۱۲/۸۸