روابط عمومی فوتسال

نتایج دور رفت نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال نوجوانان استان

دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال نوجوانان استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال نوجوانان استان آذربایجان شرقی برگزار شده و نتایج زیر در آن به دست آمد:

نمایندگی تراکتور بناب ۳
نام آوران ۰

شایگان آرمین آذربایجان ۰
شهدای گمنام تبریز ۴