فوتسال

نتایج دوربرگشت نیمه نهایی مسابقات فوتسال لیگ برتربزرگسالان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج دوربرگشت نیمه نهایی مسابقات فوتسال لیگ برتربزرگسالان استان به شرح ذیل می باشد:

*گوارراه تبریز ۹بسیج غدیرتبریز۳
نماینده بازی:امیرحسین حضرت پور-دکترمهدی مرشدی.
*مبل محتشم تبریز – شهیدجوانی سهند (تادودقیقه مانده به اتمام بازی نیمه تمام ماند)
نماینده باری:دکترمهدی مرشدی-امیرحسین حضرتی پور.