فوتسال

نتایج دوربرگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برترفوتسال نونهالان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج دوربرگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برترفوتسال نونهالان استان به شرح ذیل می باشد:

*آپادانا تبریز 6-دنیزهشترود 1
*آرازبناب 4-نام آوران تبریز 1
تیمهای آپادانا تبریزوآرازبناب.فینالیست شدند.
دنیزهشترود ونامآوران تبریز.رده بندی بازی میکنند.