فوتسال

نتایج دودیدارعقب افتاده مسابقات لیگ برترفوتسال جوانان ونوجوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج دودیدارعقب افتاده لیگ برترفوتسال جوانان و نوجوانان استان به شرح ذیل می باشد:

جوانان:

*آذرخش مرند۴-امیدباسمنج۳
نماینده بازی:ایوب حمیدی پور.

نوجوانان:
*بیمه رازی مسلمی گوگان۶-مس سونگون ورزقان۲