فوتسال

نتایج بازی های روز اول و دوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته دو فوتسال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج بازی های روز اول و دوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته دو فوتسال کشور به شرح ذیل می باشد:

روز اول:
*عقاب تبریز (۳) – رعد پدافند اصفهان (۱)
*قائم گلوگاه (۲) – زندی بتن کلاردشت (۴)
*خلیج فارس ماهشهر (۱) – چابک شیراز (۴)

🔴 جدول مسابقات گروه

۱- عقاب تبریز ۱۳ امتیاز تفاضل +۵
۲- چابک شیراز ۱۲ امتیاز تفاضل +۵
۳- زندی کلاردشت ۱۰ امتیاز تفاضل +۶
۴- رعد اصفهان ۸ امتیاز تفاضل +۳
۵- خلیج ماهشهر ۴ امتیاز تفاضل -۱۳
۶- تیام گلوگاه ۳ امتیاز تفاضل -۲

 

روز دوم :

عقاب تبریز (۶) – خلیج فارس ماهشهر (۴)
قائم گلوگاه (۱) – رعد پدافند اصفهان (۳)
زندی کلاردشت () – چابک شیراز ()

🔴 جدول مسابقات گروه

۱-عقاب تبریز ۱۶ امتیاز تفاضل +۷
۲-چابک شیراز ۱۲ امتیاز تفاضل +۵
۳-رعد اصفهان ۱۱ امتیاز تفاضل +۵
۴-زندی کلاردشت ۱۰ امتیاز تفاضل +۶
۵-خلیج ماهشهر ۴ امتیاز تفاضل -۱۵
۶-تیام گلوگاه ۳ امتیاز تفاضل -۶