اجرائی کشوری

نتایج بازی لیگ های برتر فوتبال کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ از سری مسابقات لیگ برتر نونهالان ، نوجوانان ، دسته یک، دسته دو و دسته سه کشور برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد: لیگ برتر نونهالان کشور:
دوشنبه ۱۰/۹/۹۰ – بازی بین نونهالان شهرداری و نونهالان تراکتورسازی با نتیجه ۲ بر۳ به نفع تراکتورسازی
لیگ برتر نوجوانان کشور:
جمعه ۱۱/۹/۹۰ – بازی بین نوجوانان تراکتورسازی و نوجوانان گسترش فولاد تبریز با نتیجه ۱ بر۱
لیگ دسته یک:
جمعه ۱۱/۹/۹۰ بازی بین تیمهای ماشین سازی و استقلال صنعتی با نتیجه ۲ بر ۱ به نفع ماشین سازی تبریز
لیگ دسته دو کشور:
چهارشنبه ۹/۹/۹۰ بازی بین تیمهای گسترش فولاد سهند و منطقه ویژه بندرعباس با نتیجه ۲ بر صفر به نفع گسترش فولاد سهند
لیگ دسته ۳ کشور:
جمعه ۱۱/۹/۹۰ بازی بین تیمهای آلومینیوم حکمتی تبریز و انتظام تهران با نتیجه صفر بر یک به نفع انتظام تهران