اجرائی کشوری

نتایج بازی لیگ های برتر فوتبال و جوانان کشور

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد… جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری اعلام کرد؛ از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال و لیگ برتر جوانان کشور که روز شنبه ۱۲/۹/۹۰ برگزار گردید نتایج زیر بدست آمد:

لیگ برتر فوتبال:
*روز شنبه ۱۲/۹/۹۰ بازی بین تیمهای شهرداری تبریز – استقلال تهران با نتیجه ۱ بر ۲ به نفع استقلال

لیگ برتر جوانان:
*روز شنبه ۱۲/۹/۹۰ بازی بین تیمهای جوانان تراکتورسازی – جوانان فولاد خوزستان با نتیجه ۱ بر ۲ به نفع فولاد خوزستان
* روز شنبه ۱۲/۹/۹۰ بازی بین جوانان گسترش فولاد تبریز – جوانان مس کرمان با نتیجه ۱ بر ۲ به نفع مس کرمان