فوتسال

نتایج بازیهای روز دوم لیگ مناطق امیدهای ایران(اردبیل)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج بازیهای روز دوم لیگ مناطق امیدهای ایران(اردبیل) به شرح ذیل می باشد:

*مقاومت اردبیل۳- پیمان شاهرود۲

*آذرخش بندرعباس۳- پارسه الشتر۲

*آبی پوشان اصفهان ۲- آپادانا تبریز۲