فوتسال

نتایج بازیهای روز دوم لیگ مناطق امیدهای ایران(اردبیل)

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج بازیهای روز دوم لیگ مناطق امیدهای ایران(اردبیل) به شرح ذیل می باشد:

*مقاومت اردبیل3- پیمان شاهرود2

*آذرخش بندرعباس3- پارسه الشتر2

*آبی پوشان اصفهان 2- آپادانا تبریز2