اجرائی کشوری

نتایج آزمون و تست بدنی داوران فوتبال

کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ یکدوره کلاس توجیهی داوران دسته یک کشوری از تاریخ 94/10/13 لغایت 94/10/15 در آکادمی ملی فوتبال ایران برگزار گردید که در آخرین روز داوران شرکت کننده در تست بدنی شرکت نمودند.

اصغرزاده اضافه کرد؛ از استان آذربایجان شرقی آقایان مهدی شجاعی- صابر خوئی- رضا نجفی- غلامرضا مستقیم محمدی و علیرضا شهری در این کلاس حضور داشتند که متاسفانه آقایان غلامرضا مستقیم محمدی و علیرضا شهری از مردودین این کلاس بودند.