فوتسال

نتایج آخرین روزمسابقات فوتسال دسته دوکشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج آخرین روزمسابقات فوتسال دسته دوکشوربه شرح ذیل می باشد:
*عقاب تبریز7
*اروم آلیاژارومیه0
تیم عقاب تبریزبا اقتدارکامل به عنوان نایب قهرمان گروه به دور بعدی مسابقات صعود کردند.