هیئت فوتبال تبریز
فوتسال

نتایج آخرین روزمرحله اول مسابقات فوتسال کارمندان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتایج آخرین روزمرحله اول مسابقات فوتسال کارمندان استان به شرح ذیل می باشد:

*استانداری۵ – نیروی انتظامی ۱۰
*آموزش وپرورش۳ – بانک سپه ۱