مسابقات استانی

نتایج مسابقات رفت حذفى استان

کاظم شجاعی مسؤول کمیته مسابقات اجرایی استانی اعلام کرد؛ نتایج مسابقات رفت حذفى استان به شرح ذیل می باشد:

جوانان استان :

مهدیه۲ گسترش فولاد۴

شهردارى١ ایندگان برتر۰

چوب نما١ ستارگان۰

ماشین سازى۰ میانه١

نوجوانان استان:

ملى پوشان۳ ماشین سازى۰

سالارخسروشاه۰ دبیرى۲

میانه۳٫ بناب۰

راهیان عاشورا١ منتخب عاشورا۲

نونهالان استان:

منتخب بناب۰منتخب میانه۳

اموزش وپرورش وملى پوشان تبریز انجام نشد

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید