فوتسال

نتابج دوررفت نیمه نهایی مسابقات فوتسال لیگ برترنونهالان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتابج دوررفت نیمه نهایی مسابقات فوتسال لیگ برترنونهالان استان به شرح ذیل می باشد:

*نام آوران تبریز 3 آرازبناب 1
*دنیزهشترود 4 آپادانا تبریز 2